Për ne

TOKA është organizatë jo-fitimprurëse e cila punon për edukimin dhe zhvillimin e shkathtësive te të rinjtë në Kosovë. Punojmë që nga viti 2015 në këtë drejtim dhe deri më tani kemi pasur më shumë se 15.000 pjesëmarrës të programeve tona dhe më shumë se 20.000 orë punë vullnetare, të përkushtuara për ta bërë Kosovën një vend më të mirë.