‘KËRCE MË LARTË’ – KURS INTENSIV I SNOWBOARDIT PËR VAJZA

Si të bëhesh snouboardere e fortë për një javë!
Bredhove/Brezovice 9-15 prill 2015

Me instuktorin Meriton Bobaj. 

Për Facebook kliko këtu!