MORRËM PJESË NË KONFERENCËN E VULLNETARIZMIT EDUKATIV!

Javën e kaluar ne morrëm pjesë në Konferencën e parë të Vullnetarizmit Edukativ në Evropën Qëndrore dhe Lindore. Ishte një javë përplot me inspirim, lidhje të reja dhe eksplorim të Vullnetarizmit Edukativ. Ju faleminderit CLAYSS, MIOS - Interaktivne otvorene školedhe rrjetit të mrekullueshëm të Vullnetarizmit Edukativ në Evropën Qendrore dhe Lindore!