THANK YOU TO THE MUNICIPALITY OF PRISHTINA, WWF ADRIA AND UNE E DU KOSOVEN FOUNDATION FOR YOUR SUPPORT!

Sivjet nga ne keni dëgjuar shumë të flasim për Super-Vullnetarët dhe punën e tyre, se si ata po zhvillojnë shkathtësi dhe po punojnë për përmirësimin e hapësirave të gjelbëra publike. Mirëpo më pak keni dëgjuar për ata që e mundësojnë gjithë këtë punë. Super-Vullnetarët dhe projektet e tyre nuk do të mund të realizoheshin pa përkrahjen e bashkëpunëtorëve tanë – FALEMNDERIT Komuna e Prishtinës, WWF Adria dhe Fondacioni ?Unë e Du Kosovën? për mbështjetjen tuaj!