KONTRIBO EDHE TI QË TË PËRMIRËSOSH SHTËPINË E TË MOSHUARVE NË PRISHTINË!

Klubi i Super-Vullnetarëve <UNITED> vazhdon të punojë me përkushtim për mbledhjen e fondeve për përmirësimin e ambientit të Shtëpisë së të Moshuarve në Prishtinë.

Nevojiten vetëm edhe 50 EUR që të mledhen fondet e nevojshme për përmirësimin e oborrit me mbjellje të luleve dhe pemëve, ndërtimin e verandës dhe ofrimin e materialeve për punë-dore në Shtëpinë e të Moshuarve.

Kontriboni edhe ju! → https://kosovaideas.com/campaign/detail/536

Për më shumë informata, ndiqni këtë intervistë me dy Super-vullnetaret, Jora Zeneli dhe EraKelmendi!

//Faleminderit banorëve dhe administratës së Shtëpisë së të Moshuarve, KosovaIdeas, donatorëve individual dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.