Konferenca Virtuale ‘"Karriera ime nga Zero në Hero": Regjistrohu tani!

Projekti "Karriera ime nga Zero në Hero" eshte nje projekt 40 mujor, në bashkëpunim në mes të OJQ-ve nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Herzegovina.

Projekti synon që ta adresojë problemin sistemik te papunësisë të të rinjëve në Ballkanin Perëndimor. 

Modeli unik i projektit përdorë metodologjinë “one-stop-shop” (të gjitha në një vend), duke ofruar mbështetje shumë-shtresore për të rinj që vijnë nga mjedise jo të favorshme - me fokus në zhvillimin e aftësive të nevojshme për shoqëri dhe treg të punës së digjitalizuar.
 
Projekti është i financuar nga Komisioni Evropian dhe synon të:
1. Përgatitë të rinjët për punësim, veçanërisht ata që vijnë nga mjedise jo të favorshme;
2. Rritë kapacitetin e Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) për të trajnuar të rinjtë për tregun e punës, me një fokus në aftësitë e transferueshme dhe teknologjike;
3. Forcon rrjetin e OSHC-ve dhe të rinjëve në të gjithë rajonin.

Konferenca virtuale do të zhvillohet të enjten, 28 janar nga ora 9:30-12:30 në Zoom. Kjo konferencë do të prezantojë:
- një studim të ri për sfidat dhe mundësitë për punësimin e të rinjve;
- modelin “one-stop-shop” për adresimin e papunësisë të të rinjve dhe trajnimin në sektorin e teknologjisë informative;
- dy panele mbi nevojat e punëdhënësve dhe modele të suksesshme të aftësimit të të rinjëve;
- informata se si ju mund të bëheni partner me TOKA-n në këtë projekt.
 
Ju lutemi KLIKONI KËTU PËR AGJENDËN E KONFERENCËS dhe KLIKONI KËTU PËR T'U REGJISTRUAR.