Qasja

Ne besojmë që mësimi nga përvoja është mënyra më efektive e marrjes së diturisë, vetëbesimit dhe shkathtësive. Kjo është arsyeja pse - mësimi eksperiencial - është në thelb të gjithçka që bëjmë.

 

 

mësimi nga përvoja është në thelb të punës tonë