Ailani Housen - Praktikante

Ailani ju bashkua stafit të TOKA-s si praktikante këtë verë, ku ajo do të mbuloj rrjetet sociale, dokumentojë eventet përmes fotografisë dhe do të hulumtojë aktivitete të ndryshme të mësimit përmes përvojës.

Përgjatë 3 viteve të fundit, Ailani ka qenë aktive si anëtare e OJQ-së Belge Youth for Change and Action (YOUCA) dhe e Organizatës Europiane Solidarity Action Day in Europe (SAME) ku ajo është anëtare e bordit. Kjo e ka anspiruar Ailanin të punoj më shumë me të rinjë dhe të studioj Punë Sociale Kulturore në Bruksel. Përgjatë punës së saj praktike së saj më parë, ajo punoj në Centrum Molenmoes, një organizatë që mbështet të rinjë vulnerable në mënyra të ndryshme. Në këtë organizatë Ailani mësoj për edukimin jo-formal. Ajo është e bindur se kjo mënyrë e mësimit mund t’ju ndihmojë njerëzve të arrijnë ndryshime pozitive. Kjo përvojë e ka shtyrë Ailaninin të eksplorojë më shumë ndikimin e edukimit jo-formal. Kjo është arsyea pse ajo zgjodhi TOKA-n të kryejë prakitkën e saj.


Përveç kësaj Ailanit poashtu i pëlqen të kalojë kohë me shoqëri, të mësoj si të pikturoj dhe të dëgjoj muzikë.

Thënja e saj e preferuar është “Edhe kur nuk ka dritë, diku ka tunele.“